LIBO
 

Digital depository LIBO at O.Olzycz Library of Zhytomyr >
1. Електронні ресурси за галузями знань >
Суспільні науки (історія, політика, економіка ...) >

Історія : [18]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics

"Життя - за свободу України"— Видання Г.Л. Махорін присвятив 84-й річниці з часу загибелі героїв Другого Зимового походу. Розповідається про підготовку і проведення походу та його трагічне завершення в селі Базар на Житомирщині.

"Опір Геноциду в 1932-1933 роках"— У книзі на основі широкого кола архівних документів розкривається один із важливих аспектів історії голодомору 1932-1933 рр. (який уже багато країн визнали геноцидом українського народу) - опір селянства та інших верств населення політиці радянського керівництва. У другій частині книги вміщено документи, які подаються повністю або з незначними скороченнями мовою оригіналу. Матеріали дозволяють читачеві відчути напружену атмосферу того часу і зрозуміти, що не був наш народ безвольною жертвою, боровся не тільки за просте фізичне виживання, а й за збереження своєї гідності.

"Голодомор 1932-1933 рр.: внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої"— У книзі на основі архівних документів, сучасних досліджень і публікацій у періодичних виданнях проаналізовано зв'язок голодомору 1932-1933 рр. із зовнішньополітичною ситуацією у світі на початку 1930-х років. Автор аргументовано доводить, що в умовах реальної загрози війни 1931-1932 рр., радянська влада вдалася до винищення голодом населення України, яке, за визнанням самого більшовицького керівництва, "ненавидить власть и ожидает войны". Органи ДПУ констатували, що частина населення відкрито заявила про готовність виступити у випадуку війни проти чинної влади або навіть вже брала участь у повстаннях, які відбувалися по всій Україні в 1930-1931 рр.

"Походження назв міст і сіл Житомирщини : словник-довідник"— В книзі пояснюються понад 200 малозрозумілих назв населених пунктів Житомирської області. Автор зробив історичний та лінгвістичний аналіз важкопояснюваних ойконімів, а також уточнив дату їх заснування та імена перших власників.

"Андрушівщина: історія і сьогодення"— У книзі на основі архівних матеріалів, більшість із яких наводиться вперше, розкривається історія Андрушівщини, долі людей краю. У виданні подається також історія окремих сіл району, біографічні відомості про видатних людей регіону.

"Історія Ружинщини. Нариси і документи"— В книзі нарисів на основі архівних документів та спогадів висвітлюються найважливіші сторінки історії Ружинського району Житомирської області. Видання широко ілюстроване рідкісними фотознімками, більшість із яких публікується вперше. Теми та періодизація першої частини книги зорієнтовані на шкільну програму з вивчення минулого рідного краю. У другій частині подано нариси з історії підприємств, установ та організацій Ружинщини.

"Історичні етюди про Житомир. Випуск 1. (1898-1900 рр.)"— Перший випуск відкриває серію книг, у яких на прикладах коротких оповідань розкривається багатогранне життя міста наприкінці XIX-XX століттях. У випуск увійшли відомості з історії трамвайного руху, бібліотек, благодійності, міського театру, газети "Волынь", культурного життя житомирян. Розповіді документально достовірні та грунтуються на архівних джерелах і на матеріалах місцевої періодики.

"Житомирській області - 75 років: етапи розвитку, видатні постаті і події"— У книзі на основі багатьох джерел, докладних статистичних даних розкривається розвиток Житомирської області в різні історичні періоди. Виклад тексту має персоніфікований характер, у книзі згадуються тисячі імен людей, які у ту чи іншу епоху відзначилися своїми досягненнями і здобутками. У книзі вміщено багато рідкісних фотографій, які ілюструють різнопланове життя населення Житомирської області протягом її 75-річної історії.

 

Всі права захищено © 2013 ЖОУНБ ім. О. Ольжича