LIBO
 

Digital depository LIBO at O.Olzycz Library of Zhytomyr >
3. Цінні та рідкісні видання >
19 ст. >

Філософія. Психологія : [39]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics

"Гегель. Его жизнь и философская деятельность : биографический очерк Е. Солвьева : с портретом Гегеля, гравированным в Лейпциге Геданом"— Книга знайомить читача з особистістю берлінського філософа Гегеля (1770-1831) і загальним духом його вчень. Представлена біографія Гегеля, його філософська система, котра, незважаючи на всю свою безсумнівну туманність, була ніби сповіддю для російської інтелігенції. Філософія Гегеля стала основою двох найплодотворніших течій: західняків та слов’янофілів.

"Денис Дидро. Его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Р. И. Сментковскаго : с портретом Дидро, гравированным в Лейпциге Геданом"— Ці біографічні нариси були видані близько ста років тому в серії «Жизнь замечательных людей» Ф.Ф. Павленковим (1839-1900). Написані в новому для того часу жанрові поетичної хроніки та історико-культурного дослідження, ці тексти цінні і до сьогодні. Писані для простого люду, для російської провінції, сьогодні вони можуть бути рекомендовані не лише бібліофілам, а й широкій читацькій аудиторії. Дені Дідро належить до тих небагатьох мислителів, ідеї котрих на певний період призабуті, воскресли з неймовірною силою та стали основою світосприйняття багатьох освічених людей.

"История нравственных идей ХІХ века : критические очерки философских, социальных и религиозных теорий нравственности"— Автор пропонує читачеві свій виклад і критику різних моральних вчень нашого століття з чітким переконанням, що ніщо не може зупинити розповсюдження брехні чи помилок, крім чіткого усвідомлення: «Велика истина и превозмогает!».

"П. Ж. Прудон. Его жизнь и общественная деятельность : биографический очерк М. Туган-Барановскаго : с портретом Прудона, гравированным в Лейпциге Геданом"— Увазі читача пропонується книга відомого вітчизняного історика та економіста М.І. Туган-Барановського, яка присвячена життю і діяльності французького публіциста, філософа і соціолога, теоретика анархізму П’єра Жозефа Прудона. Автор представляє важливі факти з біографії Прудона, описує його дитинство, час навчання в коледжі, одруження, період ув’язнення та тюремні будні. У своїй праці автор детально розглядає політичну, економічну та громадську діяльність одного із зачинателів анархізму. Крім подій, пов’язаних з особистістю П’єра Жозефа Прудова, автор звертається до опису французької революції 1848 року, розглядає спроби грошової реформи у Франції та Англії тих часів.

 

Всі права захищено © 2013 ЖОУНБ ім. О. Ольжича